Előadás

Tóth Gyula: Szkítiától Maghrebig – A kitalált középkoron túl


Tóth Gyula: Szkítiától Maghrebig – A kitalált középkoron túl

2012. március 10-11-én rendezte meg a Hajdú-Bihar Magyarok Szövetsége a “Szkítiából kijöttekről…” című előadássorozatot.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
Szóljon hozzá, vagy hivatkozzon rá a saját weboldalán!

31 hozzászólás

 1. sandri szerint:

  Nem árt gorcső alá venni Emesét is Álmos anyját és egyben a magyarság ősanyját.
  Egyértelmű hogy az Emese név az emséből lett származtatva.Az is világos hogy a
  kronikák nagyrészt a szájhagyományból meritettek, olyan időszakban amikor a
  honfoglalók leszármazottai és az őslakósok már ugyanazt a nyelvet beszélték.
  Furcsa eset hogy egy ősanyának egy állat nevet adnak,de nem is akár milyent
  hanem a leglenézettebb állat nevét.A disznó ugy van elkönyvelve a köztudatban
  mint a legmocskosabb,legtisztátalanabb(lásd a bibliát) állat.Elöszeretettel
  turkál a mocsokban,heveredik a sárban,mértéktelenül zabál és bujálkodik(disznolkodik).

  Miért kapott ilyen csunya nevet a magyarok ősanyja?

  Tegyük fel hogy Emese Árpád nagyanyja volt.Habár a vándorló és állando csatázó “magyarságnak”
  helyesebben türkségnek nem sok kapcsolata lehetett a disznókkal,de azt tudjuk hogy
  a török népek a disznót mindig tisztátalan állatnak tartották.Ezért kétséges
  hogy ök adták volna ezt a nevet.Ha az őslakos magyarság nevezte igy Árpád
  nagyanyját akkór ezek nem nagyon szimpatizálták a honfoglalókat.
  Legvalószinübb azonban az hogy Emese és Árpád közt nincs rokoni kapcsolat épp ugy ahogy
  Árpád és Álmos közt sincs.Ha Álmos a honfoglalás elötti öshonos dinasztia utolsó
  sarja volt,akkor értelmet nyer hogy miért kellett utólag az anyját disznóról
  elnevezni.Egy uj dinasztia mindent elkövet hogy a régit minden eszközzel lejáratassa.nn1

 2. Tóth Gyula szerint:

  Szeretném felhívni a téma iránt érdeklődők figyelmét a honlapomra, ahol további adalékokat találhatnak a kitalált középkor kérdéséről:

  http://maghreb.blog.hu/

  Tóth Gyula

  • Dr. Gachályi András szerint:

   Tisztelt Tóth úr!
   Érdeklődve olvasom tanulmányait és főleg a Guth-keled nemzettség történetével kapcsolatos kutatásai érdekelnek. Kérdezem, hogy hol lehet ezekkel kapcsolatban bővebb anyagot elérni.
   Tisztelettel
   Dr. Gachályi András

 3. Tóth Gyula szerint:

  A magyarok első bejövetelével is súlyos problémák vannak:

  Isten ostora és a tetrarkhák I. http://maghreb.blog.hu/2012/06/09/isten_ostora_es_a_tetrarkhak_i

  Isten ostora és a tetrarkhák II. http://maghreb.blog.hu/2012/06/09/isten_ostora_es_a_tetrarkhak_ii

 4. sandri szerint:

  A német wikipédián ezt találjuk:”Sventopluk, tschechisch Svatopluk,
  slowakisch Svätopluk, russisch ??????????, polnisch Swietopelk, in
  zeitgenössischen Quellen auch Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch,
  Suatopluk (* ?; † 894), war von den 850er Jahren bis 871 Fürst des
  Neutraer Fürstentums und von 871 bis 894 der dritte Herrscher
  Großmährens. Er stammte aus dem Geschlecht der Mojmiriden.”

  Ha magyarul ugy értelmezem a Sventoplukot mint Szentapjuk,
  elsö látásra ugye hihetetlennek tünik.De ha megnézzük az idézetböl
  a következö részt:”…in zeitgenössischen Quellen auch Zventapu,…”
  akkor már nem tünik annyira hihetetlennek.Vagyis a korabeli források
  szerint Szentapunak hivták.Az apjuk megnevezés az apára még ma is használatos.
  A j és l néha cseréli egymást.

  Persze jo volna ha többet tudnánk az ugy nevezett a korabeli forrásokról.
  Felmerül a gyanu hogy Szent István korában fontos magyarvonatkozásu, söt
  magyar nyelven irott forrásmunkák tüntek.

  Ide köthetem az Álmossal kapcsolatos észrevételemet is.
  Ha valakit Álmosnak neveztek a régi idökben, akkór az a személy
  vagy gyakran álmos volt,vagy álom látó,de legkevésbé azért mert az anyja
  álmot látott.Ha figyelembe vesszük a kronikákban lévö azon állitást, hogy
  Álmos szentéletü ember volt,akkor az utobbi variáns az esedékes.Ez
  egyben utalás is a magyarság ösi vallási felfogására,ugyanis a népvezér
  egyszer s mind vallási vezetö és látnok volt.Ha ezt kapcsolatban hozzuk
  Szvatoplukkal,vagyis szentapjuk(szentapu)kal,akkor nagyon valoszinü, hogy
  Álmos és Árpád közt nem apa fiu kapcsolat állt fenn hanem,az öshonos
  magyarság fejedelme és a honfoglaló magyarok fejedelme közti kapcsolat.
  Ez magyarázatot ad arra hogy miért tünt el olyan hirtelen és nyomtalanul Álmos.
  A történelem ott lett kiforgatva, amikór a magyar kronikák csak is az Árpád
  honfoglalóit ismerték el magyar nemzetnek, annak ellenére hogy az Árpáddal
  érkezettek tulnyomó többsége idegen nyelvü volt.

 5. sandri szerint:

  Érdemes megvizsgálni hogy milyen metamorfozison megy keresztül a Szvatopluk név.
  A legelsö irások ugy irják le mint Sventopluk és Sventapu.Világosan látszik
  hogy mai helyes magyar irásra átrakva Szentapjuk és Szentapu ami más nyelveken
  nem értelmezhetö.Aztán a német hittérittőknek köszönhetően lett belölle Zwentibald és
  Zwentibold.Ez utobbit már pejorativ célzattal használták, hogy igy lejárassák az
  ösi hitet.Hogy minél elöbb kiirtsák még az irmagját is az ösi hitnek,a magyar
  Szentatyából csináltak egy “koboldot”(Zwentibold).Aztán hogy még ebben a formában
  se találjon rá senki a történelemben,áttették Karintiába majd onnan Francia
  országba:
  “Zwentibold (1 January 871 – 13 August 900) was the illegitimate son of the Carolingian
  Emperor Arnulf of Carinthia.[1] In 895, his father, then king of East Francia, granted
  him the Kingdom of Lotharingia, which he ruled until his death.[1]After his death he
  was declared a saint and martyr by the Catholic Church.”Wikipedia

  A történelem könyvek szerint ez a Zwentibold Szvatopluk keresztfia volt.
  Azért az évszámok sokat elárulnak!S mi oka volt a Katolikus Egyháznak arra
  hogy fel vegye a szentjei közé,ha csak nem a lelkiismeretfurdalás?
  Bár mennyire vetköztették és gyurták minél kisebb és jelentéktelenebb formába,
  azért a “szent” jelzöt nem tudták töle elorrozni.

 6. Tóth Gyula szerint:

  Ki volt valójában Nagy Konstantin? … Íme a válasz:
  http://maghreb.blog.hu/2012/07/24/nagy_konstantin

 7. Zentai Ákos szerint:

  Kedves Gyula!

  Fogadja elismerésem a munkájával kapcsolatban! Véleményem szerint felismerései sokkal nagyobb jelentőségűek, mint amit egyáltalán felfogni képesek vagyunk. Nagy Konstantin valódi személyének tudatában Európa többi részének az irányunkban tanúsított magatartása a történelem során és manapság teljesen érthetővé válik. Itt nem a római birodalmi szemléletről van alapvetően szó, hanem az európai kereszténység hun gyökereiről, azaz nélkülünk nem létezne keresztény Európa! Ezt akarták és akarják a mai napig is titkolni (krónika égetések, MTA.. stb). Nálam ha lenne ilyen, megérne egy történelmi Nobel díjat! Adja a Jóisten, hogy elgondolásai minél több megerősítést kapjanak és hogy minél több még gondolkodni képes emberhez jussanak el!

  Zentai Ákos

 8. sandri szerint:

  Csatlakozom az elöttem hozzászolóhoz.Toth Gyulának csak gratulálni tudok.Örvendenék
  ha szerény észrevételeimmel egy morzsányit hozzájárulhatnék a munkájához.

  Gyakran gondolkoztam azon hogy mi lehet a jelentése egyes magyar települések nevében
  a “d” végzödésnek.Csak egy párat emlitek:Borsod,Szeged,Aszód,Ajnád,Dudád,Fitód,Potyond,
  Havad,Vadasd,Parajd,Tusnád,Kocsárd stb..
  A nélkül hogy nyelvész lennék a megérzésem azt suggalja hogy a magyar nyelvben
  amikor egy részhalmazt akartak kifejezni akkór a megfelelö szó végére a “d” hangzót
  használták.Például harmad, negyed, ötöd, hatod stb..Konkrét halmazoknál,mint az emlitett
  települések esetében szintén megjelenik a “d” hangzó.Ezért ugy gondolom hogy itt is
  mint az elvont részhalmazok esetében a d végzödés az össz népességnek egy bizonyos részét
  volt hivatott jelenteni.Ha ez igy van akkor megoldódik a “rejtélyes” gepida nép kiléte.
  Ezekröl igy ir a német nyelvü wikipédia:”Die Gepiden waren ein ostgermanischer Stamm im
  heutigen Rumänien, der möglicherweise mit den Goten verwandt war. Sie wurden bekannt,
  als sie unter Ardarich in der Schlacht am Nedao (454 oder 455) die Söhne Attilas aus dem
  heutigen Ungarn vertrieben.”
  Magyarul:”A gepidák egy kelet germán népcsoport,a mai Románia területén,akik valoszinüleg
  a gotokkal álltak rokonságba.Ök voltak azok akik a Nedaoi csatában Ardarich vezetése alatt
  Attila fiait elüzték a mai Magyarország területéröl.”
  Szögezzük le hogy semmi bizonyiték nincs arra,hogy a gepidák germánok lettek volna,vagy
  rokonságba állnának a gotokkal.Jordanes még a dákokat is rokonitja a gotokkal,amikor
  kapcsolatot teremt a Gothia és Dacsia között.De itt máris kibujt a lóláb.A szlavon
  irásban a G-t D-nek olvassák.Ha a t hangzót a h hangzóval lágyitjuk és figyelembe vesszük
  hogy az orosz nyelvben az “o”-t néha ‘á”-nak olvassák,akkor a Gothiát nyugodtan olvashatjuk
  Dátyiának ami már ugye rokonságban áll a Dácsiával.Ha utánna nézünk hogy mikor jelent meg a
  szlavon irás,akkór következtethetünk arra is hogy mikór élhetett ez a Jordanes.Tehát semmi
  képpen sem a 6. században. A magyar nyelvben a gyepü mezsgyét vagy határt jelent.Valamikor
  az i és az ü hangzókra ugyanazt az “y” betüt használták.A “gyepyd”(gyepüd) név tehát a
  népesség azon részét jelentette amely a határ területeken lakott.Ugyanezt mondhatjuk a
  székelyekröl is.Vagyis ugyanarrol a népröl van szó.

  • hun1 szerint:

   sandri a ‘dak’ joval egyszerubb valszeg

   a ‘h’ es a ‘t’ nem nagyon hasonlithato asszem

   a ‘d’ az igen

   vagyis Tak lenne de a ‘k’ a ‘h’-vel hasonli

   vagyis dak=tah

   es ha jol tusom voltak olyanok hogy ‘tahok’

   es nem negativ jelentese volt mint ma.

   a gepida az egyszeruen kapitan[y]

   capo latinul fej -vagyis fejedelmek vagy ha ugy tecik kapitan

 9. sandri szerint:

  Szent Orsolya élete
  (2006 © Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
  Kollégium):

  “Orsolya Angolhonban terjedelmesbirtokú királynak leánya volt. Miután Maximus római császárnak
  kikiáltatott, katonái, s foglyai közöl Galliában, s jelesen Armorikok tartományában sokat
  letelepített; s ott Konnan herczegnek, ki a háborúban hív szolgálatokat tett, terjedelmes
  jószágokat ajándékozott. Bevégezvén a császár az angolokkali háborút, béke következtében
  Orsolya Konnan herczegnek eljegyeztetett. Nem örömest egyezett ugyan ebbe Orsolya, mert az
  ájtatosságot szünet nélkül gyakorolván, a tiszta életet minden erények felett legjelesebbnek
  tartotta; kénytelen volt mégis a császár parancsoló szavának engedni. Elszántan béketurésért,
  s eros lélekért esedezett Istennek, s feltette magában, hogy mielott Konnanhoz noül menend,
  Rómába szent búcsújárást tesz. Számos szűzet felszólított társsul, hogy kísérjék el Rómába.
  Nem csekély csoport gyülekezett össze, többnyire szuzek, kik vele a szentek ereklyéihez való
  zarándokoskodásra magokat elszánták. Felkészültek mindnyájan, s hajóra ültek., hogy a
  tengeren átkeljenek. Eleve szerencsés, de később ellenkező szellők voltak, mely őket a
  Rajnának a tengerbe ömlése körül létező tájékra verte. Éppen ott dühöngtek akkor a pogány
  hunok, kik a hajót a szűzekkel együtt hatalmokba kerítették. Orsolya volt, ki őket buzdította,
  s bátorította, miszerint a szent hitben, s tisztaságuk védelmében állhatatosan maradjanak
  meg. Meg is adta a Mindenható azt, miért annyi szűz kebel esengett; mert midőn a hunok elött
  hitöket nyilván megvallották, s tisztaságukat bajnokilag védelmezték, részint karddal,
  részint lándzsával mindnyájokat lemészárolták. Így Orsolya társnéival együtt e földön a
  szűzességi s vértanúi babért, mennyországban pedig az örök jutalmat elnyerte 383-ban.”

  A Tizparancsolat egyik parancsolata, hogy ne tégy hamis tanubizonyságot.Azonban ahhoz hogy a
  Tizparancsolat valóban az erkölcs alapja legyen,elengedhetetlen még két parancs ami hiányzik,
  és pedig az hogy ne hazudj és ne csalj.Fel kell tenni a kérdést hogy ki követi el a nagyobb
  bűnt,aki gyilkól,aki felbujtja a gyilkost,vagy aki az igazi gyilkos helyett ártatlant itél el?

  A fenti szöveg már ugy át van fésülve hogy a hazugságot nem lehet benne felfedezni,azonban a
  csalást igen,mert a gyilkosság egyetlen bizonyitéka, hogy a “pogány” hunok a környéken dühöngtek.
  Világosan látszik hogy a lány megszegte a császár parancsát,tehát a mészárlást hamarabb
  lehet a császár vagy a nemkivánatos vőlegény számlájára irni.Ez persze nem érdekli a jámbór
  atyákat amikór a cél szentesiti az eszközt.Ha az eredeti verzióban szereplő 11OOO szűzet
  vesszük számitásba, akkór nem tudom milyen méretű hajóra lett volna szükség.Ez a csekélység
  sem szorul korrekcióra az Egyház szemszögéből,a lényeg az hogy minél jobban befekitsék a
  “pogány” hunokat.
  Tisztelt Toth Gyula,Önre büszke lehet minden magyar!Gratulálok!A baj csak az hogy a sok szent
  tehén elfedi az igazságot az emberek elől.

 10. sandri szerint:

  Az angol nyelvü Wikipédiáról:

  Life of Saint Ursula
  Hans Memling, The Martyrdom of Saint Ursula.The legend of Ursula is based on a 4th- or
  5th-century inscription from the Church of St. Ursula (on the Ursulaplatz) in Cologne.
  It states that the ancient basilica had been restored on the site where some holy virgins
  were killed.[4] The text of the inscription is:[5]- Az alábbi felirat található a
  St.Ursula templom falán,mely templomot egyes szent szüzek tiszteletére emelték a 4.-5.
  században.Erre alapszik az Szt.Orsolya legendája!

  DIVINIS FLAMMEIS VISIONIB. FREQVENTER / ADMONIT. ET VIRTVTIS MAGNÆ MAI / IESTATIS MARTYRII
  CAELESTIVM VIRGIN / IMMINENTIVM EX PARTIB. ORIENTIS / EXSIBITVS PRO VOTO CLEMATIVS V. C.
  DE / PROPRIO IN LOCO SVO HANC BASILICA / VOTO QVOD DEBEBAT A FVNDAMENTIS / RESTITVIT SI
  QVIS AVTEM SVPER TANTAM / MAIIESTATEM HVIIVS BASILICÆ VBI SANC / TAE VIRGINES PRO NOMINE.
  XPI. SAN / GVINEM SVVM FVDERVNT CORPVS ALICVIIVS / DEPOSVERIT EXCEPTIS VIRCINIB. SCIAT
  SE / SEMPITERNIS TARTARI IGNIB. PVNIENDVM /

  Amint látszik a feliraton nem szerepel sem az Ursula név sem a hunok.A Hunok helyett
  tatárokat(TARTARI) emlit.Ugy látszik hogy amikor haszonról van szó akkor az Egyháznak
  nem számit a becsület.

 11. Tóth Gyula szerint:

  Hogy mekkora az időszalagra becsempészett fiktív korszak hossza? Íme a válasz:
  http://maghreb.blog.hu/2012/08/06/a_nagy_ciklus

  • Tálas Attila szerint:

   Szerintem nincs idő nyújtás. Egyszerű matek példán alapszik. például amikor a 0 számot különösen írjuk fel. A törénelem írásnál ezt a funkciót alkalmazhatják.

   + 300 év – 300 év összesen 0
   44 év -44 év megint nulla ezzel a módszerrel akármit ki lehet találni valahol kicsit szétnyújtják hogy kapcsolat szakadás legyen Hunok és 104 év múlva magyarok jötte. Valahol sűrítenek 300 évvel német-római császár hogy hamarabb teljen az idő és ő legyen a király, amikorra a megváltót várták. Ha mi kivennénk ezeket az eseményeket akkor sem változna dátum már ha tudtak összeadni, kivonni akkor.

   • sandri szerint:

    Tudni való hogy a ma érvényben lévő történelmi idöskálát,
    a 16. század vége felé állitotta fel Joseph Scaliger.A plusz-
    minusz századok jo alkalmat adtak arra hogy önkényes
    korrekciókat lehessen végezni az időskálán,amelyek adott
    esetben politikai érdekből elkövetett csalások is voltak,
    anélkül hogy ezek zavarták volna a csillagászati ciklusokat.

    Tálas Attilának jó a meglátása,azonban egy kis korrekcióra szorul:
    Amennyit az időskálából ki tudunk vágni ugyanannyit be is
    tudunk toldani anékül hogy megbontanánk a ciklusokat.
    Vegyük példának az 532-es ciklust és ábrázoljuk egy szinusz
    görbével amely áthalad a zérón.Most vágjunk ki belölle egy
    háromnegyed ciklust a zérotól pozitiv irányba, vagy is 399-et.
    Ahhoz hogy a szinusz görbe folyamatos maradjon a negativ irányba,
    csak egy negyed ciklust kell kivágni.Vagyis abban az esetben
    ha a betoldás nagysága különbözik a nagy ciklustól,a betóldást(vagy kivágást)
    végre kellett hajtani ugy pozitiv mint negativ irányba olyan
    modon hogy a pozitiv és negativ idömennyiség abszolut összege
    kiadja az 532 évet vagy ennek többszörösét.

    Érdekességként megemlitem hogy az olasz nyelvi régióban ma
    is használatban van a “trecento festészet(müvészet)” kifejezés.
    Aki nincs tisztába a dolgokkal azt hinné hogy a háromszázas
    évekről van szó,pedig ez az ezerháromszázas éveket jelenti.
    Régebben olasz és latin nyelvterületeken csakis igy nevezték
    az ezred forduló utáni évszázadokat ignorálva az ezret.
    Az ezerkétszázötvenet például igy irták:ICCL,vagy JCCL,ahol
    az I vagy J nem más mint Jézus röviditése.Ebben az esetben
    a ICCL vagy JCCL nem mást jelent mint krisztus után 25o.Ez
    azonban azt jelenti hogy a Jézus születését elöre kell hozni
    ezer évvel.
    Ha St.Orsolya mártiromsága 238 ban volt,akkor a kölni dom
    tábláján helyesen vannak emlitve a tatárok,mivel Batu kán
    elöörsei már eljuthattak Kölnig.

 12. sandri szerint:

  Javitok az elöbbi hsz-mhoz:Ahhoz hogy a szinusz görbe folyamatos maradjon, a negativ irányba
  csak egy negyed ciklust kell kivágni

  A gót elmélet kidolgozója Jordanes,és a mögéje bujt
  hamisitók.Ime egy mondat a műböl:
  “Egyes ókori irók egyetértenek a történettel.
  Ezek közt megemlitjük Josephust,az évkönyvek
  nagyon megbizható szakértőjét,aki mindig az
  igazság szabályait követi,és kihámozza a dolgok
  eredetét,-de vajon miért hallgatta el a gót faj
  eredetét amiről beszéltem,nem tudom.Ö egyszerüen
  Magogot emliti és azt mondja hogy fajilag szkiták
  voltak és igy hivták öket.”-E szerint nem is voltak
  gótok.Aztán hogy még is érvényt szerezzen az
  elméletének azt állitja hogy a gót és a géta
  ugyanaz a nép.

  Jordanes a bevezetöjében a gót migráció három állomásárol ir .1.Schitia,2.Moesia,Tracia,Dacia,3.Ismét Schitia,és itt a
  migráció ciklust azzal zárja hogy:”Persze ha valaki a
  városunkból azt állitja hogy a gótoknak más eredetük
  lenne mint amit leirtam hadd mondják.Én magam inkább hiszek
  abban amit olvastam mint vénasszonyok meséiben.”-Tehát egy kis népcsoportról van szó akik a géták
  leszármazottai lehetnek.A többi kitalált mese vagy a hunoktól kölcsönzött történet.

  A vandálokkal kapcsolatban akikről azt állitja, hogy a Maros
  folyo mellett laktak és volt egy nemesi rétegük akiket
  Visi-marháknak(Nemes-lo) nevez.Ezek hosszu hajat viseltek nöi
  mintára befonva.Mintha csak a honfoglalás utáni első századba lennénk.
  A marha szó felbukkan Ammianus Marcelinus történésznél is ,
  amikor egy szarmata katona indulatosan ezt kiabálja a
  romai császárnak.Az emlitett történész nem értette a szót
  és azt hitte hogy ez valami csatakiáltás.Jordanes viszont
  aki a hunokat is a kurvák és a gonosz szellemek kapcsolatából
  származtatja már ismerhette a szó jelentését.Egyébként Jordanes a Kárpátokot Szarmáti
  hegyeknek nevezi.

 13. Tóth Gyula szerint:

  Ez a szinusz görbés hasonlat nagyon jó. Csakhogy itt nem egy, hanem rögtön két szinusz görbével állunk szemben! Egy 28 éves és egy 19 éves periódusidejű görbével! Van tehát három tényezőnk:

  1. a hét napjai

  2. a naptári napok

  3. a legutóbbi újhold óta eltelt napok száma

  Ez a három tényező kizárólag 532 évente mutatja ugyanazt a képet, mivel 28-nak és 19-nek 532 a legkisebb közös többszöröse. Nem lehet tehát a szinusz görbét felezni, negyedezni, ugyanis két görbénk van, amit figyelembe kell vennünk.

 14. Tóth Gyula szerint:

  Tálas Attila felvetése is logikusnak tűnik, olyannyira, hogy évekig én magam is pontosan így gondolkodtam. Úgy véltem, hogy nincs időnyújtás, csak zűrzavarossá tett kronológia van. Úgy gondoltam, hogy ha van is néhány betoldott évszázad az időszalagon, az bizonyára úgy kerülhetett oda, hogy máshonnan meg elvettek ugyanannyi évszázadot.

  Csakhogy!

  A legutóbbi tanulmányomban azzal a döbbenetes jelenséggel szembesültem, hogy a kétszázas évektől egészen a hétszázas évekig évszázadonként lejátszák előttünk legalább egyszer a hun történet eseményeit. Kicsit megmásítva ugyan, kicsit átírva, de azért jól felismerhető módon. Hát elképzelhetőnek tartja azt bárki, hogy öt teljes évszázadot, amely telis-tele van valós eseményekkel, kimetszenek az időszalagról csak azért, hogy oda betoldhassanak öt olyan fiktív évszázadot, amelyben rendre a hun korszak eseményei ismétlődnek? … Hát ennyire azért nem szerettek minket!

  Vegyük észre, hogy ez teljesen logikátlan lenne! Ha az a céljuk, hogy a hun korszak jelentőségét csökkentsék, annak élét elvegyék, akkor nem fogják azt újra és újra, ötször egymás után beleírni egy fiktív időszakaszba úgy, hogy ehhez öt évszázadnyi valós eseményt kell szőröstül-bőröstül eltüntetniük! Ennek semmi értelme sem lenne, hiszen ezzel pont hogy a hun korszakot reklámoznák!

  Csak egyetlen hihető magyarázat létezik: betoldottak 532 fiktív évet, amelyet – jobb híján – a hun korszak eseményeinek eltorzított és felismerhetetlenné tett duplikációival töltöttek fel.

 15. sandri szerint:

  Kedves Gyula!
  Nem tudom mennyire vagy tisztába a hullám elmélettel.
  Ezeket a ciklusokat legyen az 19 vagy 28 éves, ábrázolni
  lehet egy egy szinusz görbével.Mivel ezek a ciklusok
  egymásra tevödnek adnak egy eredöt ami 532 év.Ez is egy
  ciklus,ezt is lehet ábrázolni egy szinusz görbével.
  Minket már csak az eredö érdekel.Ha betoldunk vagy
  kivágunk 532 évet az idöszalagrol,mind három ciklus
  folyamatos lesz az idöszalagon.
  Tálas Attilának egyáltalán nincs igaza, csak jo ötletet
  adott azzal, hogy emlitette a plusz-minusz éveket.Ha
  például felteszem a kérdést, hogy hogy lehet Krisztus
  születését elöre hozni ezer évvel,anélkül hogy a
  ciklusokat megbontanánk?A válasz a következö:
  A Krisztus elötti idöszalagra betoldok 64 évet 1ooo+64=532.
  Vagyis az egész idöszalagra betoldottam két nagy ciklust,
  ami miatt a ciklusok folyamatosak maradtak.
  Szerintem a betoldások egyszer történtek amikor Scaliger
  megalkotta a történelmi idöskálát.
  Én ugy látom hogy a hun korszak az magyar korszak volt
  csak nem ugy ahogy a kronikák állitják.Amikor a kronikákat
  irták,a hun korszakrol már csak halvány emlékezet élt.
  Ezért a kronikások a mintát a mongolokrol és a tatárokrol
  vették.Ha Attila a romai udvarban nevelkedett és a hun
  udvarban nevelkedtek romaiak,akkor a hun nép nem egy
  nomád nép volt.
  A katolikus egyház nagyon sok parancsolatot megszeg.
  Vajon hogy értelmezik az atyafiak a “Ne tégy hamis
  tanubizonyságot” parancsolatot.A Szent Ursula templom
  falán az áll, hogy a tatárok meggyilkoltak valami
  szüzeket.Erre fel az Egyház tele kürtöli a világot hogy
  a hunok lemészároltak 11ooo szüzet.Számtalan zarándok
  helyek, nö egyletek és apáca rendek jelennek meg, mind
  a hamis tanuzás céljával.A nép pedig mint a megfélemlitett
  birkanyáj béget és megy a hamis papok után.
  Lehet hogy nincs is igényük egy igaz történelemre.

 16. sandri szerint:

  Javitok:A Krisztus elötti idöszalagra betoldok 64 évet 1ooo+64=2*532

 17. sandri szerint:

  Tisztelt Toth Gyula!
  Még egyszer javitok és egyszer s mind elnézést
  kérek a kelletlen mondatért amivel kezdtem az
  elöbbi mondókámat.Mert a ciklusoknak csak annyi
  közük van a hullámokhoz hogy mindkettöt szinusz alakban lehet ábrázolni.Nekünk pedig csak annyi közünk van egymáshozhogy magyarok vagyunk és érdekel a történelmünk,ezért elnézését kérem hogy
  letegeztem.Az Ön munkája felbecsülhetetlen
  és a felismerései zseniálisak.
  A legtöbbször még magán embernek is nehezére esik beismerni
  ha téved,de ez még nehezebb intézmények(Egyház,tudományos
  akadémiák stb.) számára ahol a döntés nem egy ember kezében van.
  Pedig a latin közmondás ugy tartja hogy “Erare humanum
  perseverare diabolikum”.Sajnos nem tudom megfékezni az
  idulataimat amikor az egyház részéröl,amelyik az igazságosság
  és a tiszta erkölcs letéteményesének mondja magát,szörnyü
  gazságokat látok.

  Gondolom hogy ön is olvasott a Fomenko féle uj kronologiárol.
  Fomenko csapata bevetve a legmodernebb statisztikai modszert,
  kimutatott egy csomó duplikációt,nem csak a hunkorszakból
  hanem az ókori történelemböl is,és nem csak idöbeli hanem
  térbeli duplikációkat is kimutattak.
  Az ezred forduló elöttröl kevés a megbizható dokumentum és még
  kevesebb az olyan amelyet pontosan el lehetne helyezni az
  idöskálán.A legtöbb ókori történet legendákból lett levezetve
  és különbözö politikai érdekeknek megfelelöen elhelyezve az
  idöszallagon.Szerintem hamisitvány a pun háboru is.Ezt a
  12.század körül gyártották norman érdekeknek megfelelöen.
  Ezért lett a punkori Szicilia fövárosa Panormus.A 13.század
  körül gyárthatták,vagy bövithették ki a Jordánes gót meséjét.
  Itt ugyan is szerepel egy Teutoburg nevü város valahol a
  Bácskában,ami a Teuton lovagoknak nagyon jol jött volna mint
  történelmi örökség.
  Arról hogy mennyi a bibliában található politikai célzatu
  megtervezés,amit a történelem egy bizonyos pontján dolgoztak
  ki,ugy tüntetve fel mintha régebben lett volna leirva ,de
  aminek a jövöben pozitiv hatásai lesznek a szerzök,vagy ezek
  leszármazottai számára,arról is érdemes lenne irni.
  A vallás és a történelemtudomány olyan jol beolajozott gépezetek,amelyeket egykönnyen nem lehet
  leállitani.

  • hun1 szerint:

   amugy itt jut eszembe hogy olvastam valahol hogy egy perzsa kiraly megrendelte hogy irjak meg a tortenelmet,megirtak 500 kotetbe [ vagy 500 teven hoztak a konyveket neki-mar nem emlekszem melyik volt] es elegetette …es igy tovabb…. mig vegul csak egy konyvet hoztak neki es azt is elegette es utanna mondta hogy ‘na most nem tudom meg a tortenelmet’.

   ez amugy legenda de mi van ha valoban voltak mondjuk 500 kotetre rugo irasok i.e.-rol

   vagy megcsinaltak ‘legendakat’ hogy elfedjek a valodi pusztitast…

 18. Tóth Gyula szerint:

  Mi volt a meroving Klodvig keresztségben felvett új neve? … Íme:
  http://maghreb.blog.hu/9999/12/31/klodvig_es_a_keresztviz

 19. Tóth Gyula szerint:

  Tizenkét év kutatás után úgy érzem, végre sikerült megfejtenem a naptárhamisítás rejtélyét. A következő négy tanulmányomat a téma iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom:

  http://maghreb.blog.hu/2012/08/06/a_nagy_ciklus
  http://maghreb.blog.hu/2014/05/04/a_nagy_ciklus_ii_arszakida_evek
  http://maghreb.blog.hu/2014/05/04/a_nagy_ciklus_iii_dionysius_exiguus
  http://maghreb.blog.hu/2014/05/04/a_nagy_ciklus_iv_martir_kor

  • Nagy Gábor szerint:

   Kedves Tóth Gyula!
   Nagyon hálás vagyok az Ön kutatásáért és a publikációkért. Sokat segített a saját kutatási munkámban. Szeretném viszonozni, és felajánlani az eredményeimet. Nevezetesen Jézus feltámadási leple, – ami közvetlenül része és alapköve a magyar történelemnek, – visszaigazolja az Ön eredményét, a betoldott 532 évről! A lepel tudományos kormeghatározása (Svájc, USA, Anglia) c-14 vizsgálattal, pontosan megjelöli a lepel korát: eszerint ez nagyjából 1400 éves. Igen, a mérések pontosak! Valóban ilyen korú. Ezért ez a vitathatatlan tudományos eredmény, visszaigazolja az Ön megállapítását is. Ha érdekli az egész történet, szívesen elküldöm a kutatási anyagomat az Ön részére. Tisztelettel: Nagy Gábor

 20. Elekes Andor szerint:

  @ HungarianHistory2 Tóth Gyula
  Szeretném felhívni a figyelmét az észak-afrikai vandál törzsek leszármazottai (marokkói berberek, tuaregek) zenéje és a magyar népzene ősi rétegei közötti azonosságra. Gouessous Majda Mária együtt előadta az “ E kertemben egy madár” magyar népdalt és egy ritmusában egyező tuareg népdalt. URL: File:Én es, én es csak úgy élek.ogv https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89n_es,_%C3%A9n_es_csak_%C3%BAgy_%C3%A9lek.ogv illetve Én es, én es csak úgy élek https://www.flickr.com/photos/59061037@N02/33418925394/in/photolist-XBMooQ-SV7JdS-QQ8sEc-Qtisca-QDB6DV-Qtir86-T3SRT8-QqAHw3-NYw78H-AbM9Gc-AbM8KH-zUceKA-zeTPpP-A9u3Fb-zgRi7h-AdSTCR-zgZgsZ-AbzBCb-zWhVFq-zUaTaG

 21. Elekes Andor szerint:

  @ Tóth Gyula

  Childerich nevével kapcsolatosan érdemes figyelembe venni a következőket: A child (gyermek) angol szó germán (ónémet) eredetű. Tehát könnyen elképzelhető, hogy a frankok a Childerich nevet nem főnévként, hanem jelzőként használták, hiszen az angol child óangol megfelelője a cild, ami viszont germán eredetű szó, ahol szintén gyermeket jelenthetett (feltételezésem szerint)
  Forrás: Oxford Dictionery URL: Definition of child in English: https://en.oxforddictionaries.com/definition/child
  Old English cild, of Germanic origin. The Middle English plural childer or childre became childeren or children by association with plurals ending in -en, such as brethren.

Kommentálás